«روبات» واژه‌ایست که به گروهِ عظیمی از «چیز»ها اطلاق می‌شود؛ «چیز»های نرم و چیزهای سخت؛ سخت مثلِ BigDog و نرم مثلِ روبات‌هایی که با تکثیرِ سریعشان باعثِ تولیدِ مفهومی به نامِ Captcha شدند!

بعضی مواقع به روبات‌های نرم، «بات» هم گفته می‌شود. اما من در پست‌های آتی، ممکن است در مواقعی از هر دو واژه به مفهومِ روبات‌های نرم استفاده کنم.

و البته باید ذکر کنم که مطالبِ این دسته در موردِ بات‌ها، یا روبات‌های نرم خواهد بود.

بات چیست؟

بات، همانطور که نمی‌خواهم تکرارش کنم(روباتِ نرم)، به سیستمی اطلاق می‌شود که به صورتِ اتوماتیک کارهایی را روی اینترنت انجام می‌دهد؛ مثلاً سر زدن به یک سایت و استعلامِ قیمت‌هایی که در سایت و در جدولی خاص قرار گرفته‌اند، ارسالِ پیام‌های تبلیغاتی روی انجمن‌های اینترنتی، بُمب کردنِ ایمیلِ یک شخصِ مستأصل، و یا هر کاری که در طبقه‌بندیِ این صفحه‌ی ویکی قرار می‌گیرد.

نوشتنِ یک بات می‌تواند از اهمیتِ بسیاری برای افراد برخوردار باشد؛ توانِ بالای سیستم‌ها در انجامِ کارهای تکراری(با سرعتِ بالا و پایداریِ بیشتر) نسبت به انسان، می‌تواند دلیلی بسیار مناسب برای شروعِ یادگیریِ ساختِ بات‌ها برای شخص باشد.

فرض کنید بتوانیم سیستمی بنویسیم که به صورتِ مداوم یک صفحه‌ی فیس‌بوک را چک کند و در صورتِ اضافه شدنِ یک پستِ جدید، محتوا و تصویرِ آن‌را برای ما در یک مسنجر ارسال کند.
یا برای مثال فرض کنید قادر باشیم سیستمی طراحی کنیم که کلیدواژه‌هایی که گوگل به ازای تایپِ یک عبارت به ما پیشنهاد می‌دهد را به ازای یک لیست از کلمات بگیرد و آن‌ها را ذخیره کند(ایده‌ای که سایت‌هایی مانندِ bestcms.in به صورتی کاملاً سازمان‌یافته از آن در بخشِ برچسب‌ها استفاده کرده و درآمدِ هنگفتی به جیب زده‌اند).
یا استخراجِ آخرین قیمت‌های ارز از سایتی مانندِ www.2gheroon.ir، و ثبتِ آن‌ها در دیتابیسی که سایتمان از آن می‌خواند (و به این ترتیب داشتنِ یک پنلِ نرخِ ارز که منبعش از این سایت است، ولی نیازی نیست کاربری به «این سایت» مراجعه کند [شکلکِ شیطانی]).
و البته بیلیون‌ها ایده‌ی دیگر که به ذهن و جانِ تشنه‌ی پرسش و پرستشِ شما می‌رسد و بعضی‌از آن‌ها قابلیتِ گفته‌شدن در حضورِ خانواده را نیز دارا نمی‌باشند!

منم می‌تونم بات بنویسم؟

اگر با ما باشید و پست‌ها را به خوبی بخوانید(همچنین کمی به برنامه‌نویسی وارد باشید)، قطعاً نخواهید توانست! دلیلش این‌است که باید سعی و تلاش هم بکنید که در آن‌صورت هم کسی نمی‌تواند بگوید قطعاً خواهید توانست یا خیر. اما به هر حال خواندنِ پست‌های این مجموعه ممکن است تا حدی به شما کمک کنند و راه‌گشای شما در این مسیر باشند.

در پستِ بعدی هدفمان را مشخص می‌کنیم، پیش‌نیازها را بررسی می‌کنیم و یک سیستم برای دیدنِ درخواست‌ها راه‌اندازی می‌کنیم.