در این برگه به طورِ خاص، مطالبی که در موردِ بات‌ها روی وبلاگ منتشر شده است را قرار می‌دهیم.

  1. شروعی در موردِ روبات‌ها
  2. هدف‌گذاری و یک شروع در حوزه‌ی بات‌ها!
  3. درخواست‌های HTTP
  4. اولین حرکتِ جدی روی دیوار
  5. ...
  6. کاظم و بات‌ها