امروز می‌خواهیم یک تمرینِ عملی از بات‌ها را اجرا کنیم؛ این‌بار هدفمان سایتِ «قلم‌چی» است و پروژه‌ای که اجرا می‌کنیم بسیار کارآمد است؛ حداقل خودِ من ابتدا آن‌را به عنوانِ یک نیاز اجرا کردم و سپس تصمیم به نوشتنِ این پست گرفتم.