با اعتراف به این که در حال حاضر بنده اصلا یک Reverse Engineer نیستم و هر آنچه در این برگه می‌بینید صرفا گزیده‌ای و بعضا ترجمه‌ای از مطالبی است که در مسیر یادگیری این دانش مطالعه می‌کنم و بیشتر به منظور به خاطر ماندن خودم یادداشت می‌کنم، این بخش را افتتاح می‌کنیم. با این حال امید دارم که مطالعه‌ی آن برای شما دوستان عزیز خالی از فایده نباشد و بتوانیم در کنار هم این دانش دلچسب را به قدر توان در خود افزایش دهیم. قابل ذکر است از آنجایی که نویسنده‌ی پست‌ها خودش نیز در حال یادگیری است، اولا ممکن است در مطالب ایرادهای فنی وجود داشته باشد و تصحیح آن‌ها گذر زمان و پیام‌های ارزشمند شما را می‌طلبد، و ثانیا پست‌ها احتمالا زیاد ویرایش می‌شوند تا به آموزش منسجم‌تر و کامل‌تری تبدیل شوند.


    1. مهندسی معکوس چیست؟ به چه دانش‌هایی نیاز داریم؟ منبع پست‌ها چیست؟
    2. مراحل نوشتن برنامه تا تبدیل به یک کد اجرایی